Eendenkuikens gezien? Meld ze weer voor onderzoek naar achteruitgang wilde eend!

 

Mag je nou wel of niet eendjes voeren? De meningen daarover lopen nogal uiteen. Een hele andere vraag is: kúnnen we straks nog wel eendjes voeren? De laatste decennia is de populatie van de wilde eend namelijk fors achteruit gegaan. Mogelijk worden er te weinig kuikens groot om de populatie op peil te houden. Er is echter nauwelijks iets bekend over de overleving van eendenkuikens. Om daar verandering in te brengen, is twee jaar geleden een onderzoek gestart waar iedereen aan kan meedoen. Ook dit jaar kunt u helpen met kuikens tellen!

 

Dertig procent minder

Volgens jaarlijkse vogeltellingen is het aantal wilde eenden dat in Nederland broedt sinds 1990 met ongeveer 30% afgenomen. Die afname is bovendien in de laatste jaren versneld. Hoe kan het dat zo’n algemene soort, die zich goed aan de mens kan aanpassen, zo in aantal afneemt in Nederland? Het is een vraag die menig vogelliefhebber bezighoudt. De jachtintensiteit is niet groter geworden en met de overleving van volwassen vogels lijkt niets mis te zijn.

Zou het kunnen dat er een probleem optreedt in de kuikenfase? Dat zou goed kunnen: er is een groot aantal roofdieren dat graag een eendenkuiken eet en de slootkanten worden steeds ‘netter’ waardoor er geen beschutting is voor de kuikens. Bovendien zijn er steeds minder insecten, het belangrijkste voedsel voor jonge eendenkuikens, waardoor het voedselaanbod mogelijk ontoereikend is.

 

Citizen science

Om erachter te komen hoeveel eendenkuikens jaarlijks groot worden, en of dit voldoende is om de eendenpopulatie op peil te houden, is twee jaar geleden een zogenaamd citizen science onderzoeksproject gestart. Het idee van citizen science is dat het algemene publiek meehelpt met wetenschappelijk onderzoek. Voor dit project vragen we mensen om waarnemingen van eendenkuikens online te melden, met informatie over aantal en leeftijd van de kuikens. Dat bleek een groot succes en in 2017 kwamen er duizenden waarnemingen binnen.

De eerste analyses wijzen er inderdaad op dat er te weinig kuikens groot worden voor een stabiele populatie. Om trends in de kuikenoverleving te kunnen bepalen, zetten we het project nog een aantal jaren voort. Vanaf eind maart komt het kuikenseizoen goed op gang, dus vanaf nu kan iedereen weer een bijdrage leveren aan het onderzoek.

 

Website en mobiele app

De onderzoekers vragen u om waarnemingen van kuikens van de wilde eend, net als de afgelopen jaren, te melden via een online webformulier op www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens of via de website www.waarneming.nl. Daarnaast is er sinds dit voorjaar de KuikenTeller, een speciale app voor op de smartphone zodat u ook waarnemingen direct in het veld kunt invoeren. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store en de App Store.

 

Klik hier voor meer informatie over het eendenkuikenproject.